Polityka Prywatności

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ jest Piotr Gliszczyński prowadzący działalność pod firmą Dive&Design, zarejestrowaną pod adresem ul. Dantego 1a/33, 01-914 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 501 601 097 lub pisemnie na adres: ul. Człuchowska 76/28; 01-360 Warszawa.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ oraz do celów marketingowych. Treści marketingowe będę dostarczane w formie wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  uzasadnionym interesem administratora jest wymóg dostarczenia kontrahentom biorącym udział w realizacji usługi danych osobowych Klientów oraz przechowywania tych danych, a także dostarczanie Klientom informacji o ofertach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, e-mail) - o ile w zakresie, w jakim zostały podane przez Klienta.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom związanym z wykonaniem umowy na rzecz klienta.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz obowiązku ustawowego (minimum 5 lat – w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o rachunkowości; 6 lat w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja Podatkowa), chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Uprzejmie informujemy, iż Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Dive&Design jego danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dodatkowo Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem serwisu http://t-shirts.dadproject.pl/ zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Klientów, podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej http://t-shirts.dadproject.pl/, podczas zapisywania się do naszego newslettera, lub podczas zakupów w sklepie internetowym http://t-shirts.dadproject.pl/

Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.